Ritningsdetaljer

 
 
 
Här finns våra samlade ritningsdetaljer. För dig som är projektör och önskar ritningarna i dwg-format, ber vi dig kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakta oss”.
 
 
 

 

Översiktsritning/Moderelement

 
 

K00

Översiktsritning – sektioner och detaljer: PDF

 
 
 
 

KOLJERN®-moderelement: PDF

 
 
 
 
 

 

KOLJERN®-Grund

 
 

K03

KOLJERN®-Grundelement: PDF

 
 
 
 
 

 

K05

KOLJERN®-detalj

Grund – Yttervägg vertikalsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

KOLJERN®-Väggar

K04

KOLJERN®-Väggelement: PDF

 
 
 
 
 

 

K06

KOLJERN®-detalj:

Väggskarv horisontalsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

K07

KOLJERN®-detalj:

innerhörn – vägg – horisontalsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

K08

KOLJERN®-detalj:

ytterhörn – vägg – horisontalsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

K09

KOLJERN®-detalj:

Vägg-Bjälklag – Vertikalsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

K13

KOLJERN®-detalj:

Vägg-fönster, vägg-dörr – Horisontallsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

K14

KOLJERN®-detalj:

Vägg-fönster – vertikalsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

K15

KOLJERN®-detalj: Skarv utfackningsvägg –betongvägg horisontalsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

K16

KOLJERN®-detalj:

Utfackningsvägg – ansl. bjälklag: PDF

 
 
 
 
 

 

K19

KOLJERN®-detalj:

Vägg under mark – grundelement: PDF

 
 
 
 
 

 

KOLJERN®-Tak

 
 

K02

KOLJERN®-Tak/Terrasselement: PDF

 
 
 
 
 

 

K10

KOLJERN®-detalj:

Vägg-tak – långsida – vertikalsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

K11

KOLJERN®-detalj:

Vägg-tak – gavel – vertikalsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

K12

KOLJERN®-detalj:

Vägg-nock – vertikalsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

KOLJERN®-Terrass

 
 

K02

KOLJERN®-Tak/Terrasselement: PDF

 
 
 
 
 

 

K17 b)

KOLJERN®-detalj:

Terrassbjälklag/vägg med sarg-Räcke – vertikalsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

K18

KOLJERN®-detalj:

Terrassbjälklag/vägg – vertikalsnitt: PDF