Godkännande och tillverkningskontroll

 
 
 

SP (Statens Provningsanstalt i Borås) har under 2011 utfört hållfasthetstester på KOLJERN® element. Ett arbetet pågår med ett sk. ETA (Europeisk Teknisk Bedömning) som beräknas vara klart i början av 2015. ETA innebär dels spårbarhet av element samt att vår tillverkning underkastas en fristående tredje parts kontroll.

 

FOAMGLAS® isoleringen tillverkas i fabriker i Belgien och Tjeckien. Fabrikerna innehar följande certifikat:

 

  • ISO 9001:2008 Kvalitetsledningssystem
  • ISO 14001:2004 Miljöledningssystem
  • OHSAS 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö.

 

Plåtlättbalkar levereras av Lindab Plåtprofil AB i Förslöv som även har en fortlöpande tillverkningskontroll.