Vanliga frågor och svar

 
 
 

Ny teknik väcker många frågor. Vi har här försökt att samla ihop svar på de vanligaste frågor som vi får.
 
Tekniska frågor
 
1. Koljern elementet måste ju ha en massa köldbryggor eftersom det är ”naket” stål i elementet?
 
En färdig konstruktion med KOLJERN® byggelement är alltid klädd med minst  5 cm FOAMGLAS® isolering för att inte plåtlättbalkarna skall exponeras för fukt och utgöra köldbryggor.
 
2. Vad är det för korrosionsskydd på stålet?
 
Stålet skyddas alltid av minst 5 cm FOAMGLAS® isolering som är vatten-, luft- och ångtätt. Själva stålet är skyddat med en av ytbehandling 275 g zink/m2 ,vilket  motsvarar en tjocklek på 20 μm.
 
3. Vilken isolerförmåga (U- och R-värde samt λ-värde) har de olika byggdelarna?

Detta hittar du under våra tekniska data. Tekniska data
 
4. Vilka maximala spännvidder har tak och terrasselementen?
 
Det finns tester gjorda hos SP (Statens Provningsanstalt i Borås) samt lastvärdes tabeller framtagna som är baserade på dessa tester. Dessa hittar du under tekniska data

5. Hur fäster man elementen?
 
Alla element fästs med plåtbleck och skruvas ihop samt att man fogar med en butylfog mellan elementen för att undvika luftrörelser.


6. Livslängd och underhåll ?
 
90 % av ett Koljern element består av FOAMGLAS isolering som är en ren glas produkt. FOAMGLAS är idag den enda isolerproducenten på marknaden som kan utfärda en materialgaranti på 50 år. Det finns projekt från 50-talet där man mätt provbitar som visar på att materialet har samma egenskaper som den dag det installerades. Stålet har en livslängd på 100 år eftersom det är skyddat av minst 5 cm FOAMGLAS isolering i den färdiga konstruktionen.
 
Montage och husbyggnation
 
7. Är KOLJERN element svåra att montera ?
 
Generellt nej, principen för montage följer samma sätt som man monterar storblocks element från trähusproducenter eller vanliga betongelement.  Vi kan efter överenskommelse tillhanda hålla uppstartssupport både inför och under montage på plats.
 
8. Hur gör jag med montage hjälp? Jag är privatperson och vill köpa byggelement eller ett låg energi hus med Koljern tekniken, hur gör jag då ?
 
FOAMGLAS Nordic AB säljer enbart byggelement till företagskunder. Vi varken utför bygg- eller stomresningsentreprenader. Men vi har ett antal arkitekt- och montagepartners som vi samarbetar med.  

Arkitektpartners
Montagepartners
 
9. Lämnar ni garantier?
 
Vi lämnar 50 års garanti på den ingående FOAMGLAS isoleringen. Garantin omfattar isolerförmågan och hållfastheten i materialet.