Länkar

 
 
 
 
 

Passivhuscentrum är en resurs för passivhusmarknadens aktörer; politiker, stadsplanerare, byggherrar, entreprenörer, konsulter.
Vi står för kunskap och kontakter.


Passivhuscentrum siktar också på att vara spindeln i ett nationellt nätverk mellan marknad och forskning. Slutligen är Passivhuscentrum en resurs för konsumenten, i sökandet efter ett energieffektivt boende.

 
 
 
 

 
 
 
Ekocentrum är ett kunskapsforum och en inspirationskälla som visar på vägar mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Vi äger, förvaltar och utvecklar Sveriges största permanenta miljöutställning. I utställningen visar vi produkter, system, teknik och idéer för en hållbar livsstil. Miljöutbildningar i form av vandrande föreläsningar i utställningen vänder sig till såväl företag, förvaltningar och studerande som allmänheten.
 
 
 
 

 
 
 
Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter.
 
 
 
 

 
 
 
Svenska Byggingenjörers Riksförbund - SBR - är en ideell yrkesorganisation med kompetenskrav på sina medlemmar. Förbundet medverkar i utredningar och remisser kring byggrelaterade frågor.
 
 
 
 

 
 
 
Sveriges Väg- och vattenbyggares riksförbund är en branschövergripande ideell teknik- och yrkesorganisation. Våra medlemmar är i huvudsak civil- och högskoleingenjörer med Väg- och vatten, och Samhällsbyggnadsinriktning samt teknologer/studenter från dessa högskoleutbildningar.
 
 
 
 

 
 
 

BASTA - byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen
Byggsektorns system för att fasa ut användningen av särskilt farliga kemiska ämnen från kemiska produkter och byggvaror.

 
 
 
 
 

 
 
 
Keymark är det all-europeiska och frivilliga tredjeparts certifikat som påvisar att produkten uppfyller relevant europeisk standard . Keymark skall inte förväxlas med den sk CE-märkningen som till skillnad från Keymark inte är ett kvalitetscertifikat utan enbart är ett bevis på att varan inte bryter några lagkrav och att den får säljas inom EU. En Keymark- certifierad produkt innebär att man omfattas av återkommande revision.