Boendekalkyl Lågenergi/Vanligt hus

 
 
 

Vi gör en jämförelse mellan tre olika hus beroende på hur man bygger husets klimat-skärm och hur man gör husets installationsteknik.

Vi gör en jämförelse mellan ett traditionellt hus, ett lågenergihus och ett "nära 0-energihus" (NNE-hus). Antagen husstorlek 150 m².

Samtliga priser är inklusive moms. Energin omfattar all förbrukad energi i huset.
Kalkylen är vägledande och vill visa på att hus med god energihushållning ger en lägre kostnad över tid. Längst ner på sidan hittar kan du en nedladdningsbar fil där du kan göra din egen kalkyl.

 
 
 

Antagna värden på ett hus

  Traditionellt hus Lågenergihus 0-energihus
Husets byggkostnad kr/m² 17 000 19 000 21 000
Husets totala byggkostnad, kr 2 550 000 2 850 000 3 150 000
Elförbrukning, all energi, kwh 110 55 0
Total energiförbrukning, kwh 16 500 8 250 0
Ränta på kapitalet 5% 5% 5%
Pris på energin, kr/kwh, 1,75 1,75 1,75
 
 
 

Kostnader för boendet

  Traditionellt hus Lågenergihus 0-energihus
Räntekostnader, kr/år 127 500 142 500 157 500
Räntesuvention kr/år -38 250 -42 750 -47 250
Energikostnader, kr/år 28 875 14 437 0
Lägre ränta på lånet, kr/år 0 -5 700 -6 300
Lägre försäkringspremie 0 -1 200 -1 200
Summa årskostnad, kr 118 125 107 287 102 750
Månadskostnad, kr 9 843 8 940 8 562
Skillnad mellan respektive hus, kr/mån.   903 378

Skillnad mellan traditionellt hus

och 0-energihus, kr/mån.

    1 281
Om energipriset ökar med 50 öre, kr 8 250 4 125 0
Ny månadskostnad, kr 10 530 9 284 8 562

Skillnad mellan resp, hus

  1 246 722

Skillnad mellan traditionellt hus

och 0-energihus, kr/mån

    1 968
 
 
 

Värdeökning

  Traditionellt hus Lågenergihus 0-energihus
Husets värdeökning under 10 år i %, ca 20% ca 60% ca 80%
Husens byggvärde, år 0 2 550 000 2 850 000 3 150 000
Husens värde i kr, år 10 3 060 000 4 560 000 5 670 000