Lågenergihus

 
 
 

Sunda, ekonomiska och beständiga hus

Med KOLJERN®-tekniken så skapas byggnader som är både trygga och säkra med bibehållen funktion under hela byggnadens livslängd. Tack vare FOAMGLAS® isoleringens förmåga med att inte vatten eller fukt tas upp i konstruktionen så säkras isolerförmågan och byggnaden får en god energihushållning . Vidare så undviks angrepp från skadeinsekter (t.ex myror) som kan ge kostsamma skador i den bärande konstruktionen. Med KOLJERN®-tekniken så kan byggnader skapas som är helt oorganiska och mycket lufttäta.

Efter amorteringar och räntekostnader är uppvärmning och kylning av byggnader det som är kostar mest i driften av en byggnad. Vikten av att säkra en god energihushållning över tid är viktigt.

Med KOLJERN®-tekniken tillsammans med energiklok installationsteknik kan hus skapas som ger ett överskott av energi detta genom att bl.a ta in friskluften från markförlagda rör, återvinna energin i frånluften genom golvbrunnar i gråvattenledningar samt solfångarsystem.

Ett hus byggt i KOLJERN®-tekniken ger också ett friskt och sund hus med en god inomhusmiljö. Undersökningar som utförts av Umeå Universitet samt Mittuniversitetet av de hus som byggts visar att den beräknade energiförbrukningen även motsvaras i verkligheten.

 

FOAMGLAS Nordic AB säljer enbart byggelement till företag men har samarbete med såväl arkitekter som ett antal montagepartners som kan hjälpa till med allt från projektering, stomresning samt färdig byggda hus. Är du privatperson så kontakta våra partners för priser och förslag.

 

 

Montagepartners

Arkitektpartners

 
 
 

 

Det personliga huset.

De arkitektoniska möjligheterna är näst intill obegränsade med KOLJERN®-tekniken. Villor kan produceras i både en och flera plan. De flesta ytmaterial är möjliga på både tak och fasad så ex. puts, träpanel, takpannor, plåt och papptak. Med spännvidder för självbärande element på upp till 9 meter (vid normala laster) så kan stora öppna ytor skapas.


FOAMGLAS® Nordic AB har samarbete med både arkitekter och installatörer som är utbildade på KOLJERN®-tekniken som kan hjälpa till med projektering och entreprenad/montage.

 
 

 

 
 
Det första PLUS energi huset som byggts med KOLJERN®-tekniken i Kvissleby utanför Sundsvall. Huset producerar mer energi än vad det förbrukar.
 
Villa Jilke, Dalarna. Ett hus som delvis är byggt under mark
 
 

 

 
 
Villa Svärling, Uppsala med putsfasad på ventilerad putsbärarskiva.
 
Villa Mård, Sundsvall.
 
 
 

 

Varför använda bygga hus med KOLJERN®-tekniken ?

  • Säkrar god energihushållning med möjlighet att även generera ett överskott av energi
  • Friskt och sunt hus
  • Låga drifts- och underhållskostnader
  • Undviker problem med skadedjur och insekter (t.ex myror)
  • Tryggt och säkert boende - bibehåller sina goda egenskaper under hela sin livlängd
  • Flexibelt byggsystem – stora möjligheter för skräddarsydd arkitektur