Om KOLJERN®-tekniken

Vad är KOLJERN®-tekniken?

 
 
 

Höjdbesparande terrasselement med 4,8 m spännvidd.

Prefab takelement som sparar bygghöjd och vikt.

Betongfri och prefabricerad bottenplatta.
 
 

KOLJERN®-tekniken är innovativ byggnadsteknik som innebär att man skapar byggelement som kombinerar både isolering och bärförmåga. Resultatet blir element som får låg vikt och som sparar bygghöjd.

 

Med KOLJERN®-tekniken så skapas trygga och säkra byggelement och byggnader som är både isolerande-, fukt-, skadedjurs- och brandsäkra som bibehåller sina egenskaper hela byggnadens livslängd.

 

KOLJERN®-tekniken tillsammans med energismart

installationsteknik möjliggör byggnader som helt producerar sin egen energi.

 

Några unika byggtekniska exempel på vad man kan göra med KOLJERN®-tekniken..

 

- Spara 50 % i bygghöjd på indragna takterrasser.

 

- Prefabricerad och betongfri bottenplatta som inte kräver uttorkning

 

- Tak och terrasselement som både isolerar och är fribärande med spännvidd på upp till 9 meter. 

 

- Fuktsäkra utfackningsväggar. 

KOLJERN®-tekniken såg dagens ljus i början på 2000-talet och är en svensk uppfinning framtagen av Åke Mård.

 

Historien tog sin början med att lösa problemet med fukt i grunder. Efter en hel del funderingar och tankar så slutade det med att Åke valde den vatten och ångtäta isoleringen FOAMGLAS® till sin grund. KOLJERN® -tekniken har därefter utvecklats till att omfatta väggar, tak, terrasser och hela hus.

 

Innovationen prisades som en av 4 vinnare i Green Innovation Contest 2012. En tävling som instiftats av b.la Tillväxtverket och Västra Götalands regionen för att stimulera nya gröna innovationer. KOLJERN®-tekniken har testats av SP (Statens provningsanstalt) och har sedan slutet av 2016 ett ETA (Europeisk Teknisk Bedömning).

 

Ny teknik väcker i de flest fall ett antal frågor. Som en liten hjälp att ge några första snabba svar finns vår sida med  "vanliga frågor och svar" 

 
 
 
 

 

Vad är ett KOLJERN®-element?

 
 

KOLJERN®-element
 
 

Elementet tillverkas normalt i bredder upp till 2,4 m och kan göras som grundelement i längder upp till 12 m och som fribärande element för tak – och terrasser upp till 9 m (vid normala personlaster).

I den slutliga konstruktionen kläs sedan moderelementet med minst 5 cm FOAMGLAS® isolering för att inte plåtlättbalkarna skall exponeras och utgöra köldbryggor.

 

   
   
   
   

   

  Kommande events och nyheter