Ritningsdetaljer Väggar

 
 
 

K04

KOLJERN®-Väggelement: PDF

 
 
 
 
 

 

K06

KOLJERN®-detalj:

Väggskarv horisontalsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

K07

KOLJERN®-detalj:

innerhörn – vägg – horisontalsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

K08

KOLJERN®-detalj:

ytterhörn – vägg – horisontalsnitt:  PDF

 
 
 
 
 

 

K09

KOLJERN®-detalj:

Vägg-Bjälklag – Vertikalsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

K13

KOLJERN®-detalj:

Vägg-fönster, vägg-dörr – Horisontallsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

K14

KOLJERN®-detalj:

Vägg-fönster – vertikalsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

K15

KOLJERN®-detalj: Skarv utfackningsvägg –betongvägg horisontalsnitt: PDF

 
 
 
 
 

 

K16

KOLJERN®-detalj:

Utfackningsvägg – ansl. bjälklag: PDF

 
 
 
 
 

 

K19

KOLJERN®-detalj:

Vägg under mark – grundelement: PDF