Referensbilder Väggar

 
 
 

KOLJERN®-tekniken har används till väggar i ett flertal villor. Den typiska konstruktionen är ett 20 cm KOLJERN®-moderelement som sedan kläs med 2 x 5 cm FOAMGLAS® FLOOR BOARD  på bägge sidor om moderelementet. Insidan av moderelementet kläs med vindtäthetsväv för att skapa en tät konstruktion. Några projekt att nämna är:

 

 Projekt Ort Konstruktion Byggår
 Villa Mård Njurunda 30 cm vägg med träpanel 2007
 Villa Jilke Ramsberg 30 cm källarvägg mot mark 2014
 Villa Svärling Uppsala 50 cm vägg med putsbärare 2014
 
 
 
 
 
 
KOLJERN®-väggelement – schematisk uppbyggnad.
 
 

 

 
 
Resta väggar på plats, Villa Jilke, Dalarna (byggnad helt under mark)
 
Resta väggar på plats, Villa Jilke, Dalarna (byggnad helt under mark)
 
 

 

 
 
Vägg med färdig träpanelsfasad, Villa Mård, Njurunda
 
Korslagda regelverk på insida vägg som utgör underlag för invändig väggbeklädnad samt installationsutrymme.