Väggar

 
 
 

Med KOLJERN®-tekniken möjliggörs väggar som är både luft- och ångtäta med följd att isolerförmågan är beständig. Väggelementen kan användas som bärande vägg i villor eller som utfackningsväggar i flerbostads- eller andra kommersiella byggnader.


Med en regelstomme på utsidan möjliggörs flertalet alternativ till fasadbeklädnad. Allt ifrån träpanel till puts på luftad putsbärare, men även olika panelmaterial och plåt.

 
 

 

 
 
KOLJERN®-väggar
 
KOLJERN®-väggar med cementbaserad putsbärarskiva
 
 
 

 

Varför använda KOLJERN®-tekniken i väggkonstruktioner ?

  • Fuktsäker – Ingen fuktupptagning eller vatten i konstruktionen
  • Prefabricerade element – snabbt montage och ingen uttorkningstid
  • Luft- och ångtätt – säkrar god energihushållning
  • Beständig – bibehåller sina egenskaper under hela byggnadens livslängd.