Referensbilder Terrass

 
 
 

KOLJERN®-tekniken har används som terrasselement ett flertal projekt. Den typiska konstruktionen är ett 20 cm KOLJERN®-moderelement som sedan kläs med FOAMGLAS® på bägge sidor om moderelementet. Ovansidan av moderelementet kan med fördel förses med Fallkilar av FOAMGLAS® isolering och därmed kan stora höjdbesparingar åstadkommas. Insidan av moderelementet kläs med vindtäthetsväv för att skapa en tät konstruktion. Några projekt att nämna är:

 

Projekt Ort  Konstruktion  Yta (m2)  Byggår

Kallhällsparken (flerbostadshus och LSS boende)

Kallhäll (Stockholm)  Terrasselement  40  2016
Dyrmyrkroken Kongsberg, Norge  Terrasselement  153  2013
Kv Målaren (flerbostadshus) Eslöv  Terrasselement  160  2015

 

Vill du veta mer om projekten ? Klicka på projektetsnamn så länkas du till en projektpresentation.

 
 
 
 
KOLJERN®-terrasselement – schematisk uppbyggnad anslutning mot bjälklag i betong.
 
 

 

 
 
Takterrass element flerbostadshus , Kv Målaren, Eslöv
 
KOLJERN®-Terrasselement med 4,8 meters spännvidd.