Tak

 
 
 
KOLJERN®-tekniken ger ett isolerat byggelement som både har låg egenvikt och hög bärförmåga . Konstruktioner på upp till 9 meter med fri spännvidd är möjliga vid normala personlaster. Med den höga bär- och isolerförmågan så möjliggörs takkonstruktioner med färre sekundär bärverkssystem med följd att konstruktionens kan förenklas och byggkostnader kan sparas.
 
 

 

 
 
KOLJERN®-Takelement på Austrup Faernley museet i Oslo
 
KOLJERN®-Takelement på Austrup Faernley museet i Oslo på primärbärverk av limträ
 
 
 

 

Varför använda KOLJERN®-tekniken i Takkonstruktioner ?

  • Fuktsäker – Ingen fuktupptagning eller vatten i konstruktionen
  • Låg egenvikt och hög bärförmåga
  • Prefabricerade element – snabbt montage och ingen uttorkningstid
  • Luft- och ångtätt – säkrar god energihushållning
  • Beständig – bibehåller sina egenskaper under hela byggnadens livslängd.