Grund

 
 
 

KOLJERN®-tekniken löser många problem i markkonstruktioner. Elementen kan användas istället för platta på mark men även som källarväggar under mark. Eftersom FOAMGLAS® isoleringen är både vatten-, luft- och ångtät så har konstruktionen en bibehållen isolerförmåga under hela byggnadens livslängd.

Med de prefabricerade KOLJERN®-elementen möjliggörs ett snabbt och säkert montage av grunden och behovet av traditionell uttorknings tid försvinner eftersom varken vatten, cement eller ballast behövs.

 

Läs mer om Smålands första certifierade passivhus,Villa Circuitus som valde  KOLJERN-grund.

 
 
 
 
 
 
 
Bottenplatta med KOLJERN®-moderelement och underliggande 2 lager FOAMGLAS® på avjämnad grusbädd. Alla installationer förläggs under Foamglas skiktet.
 
 
KOLJERN®-moderelement lyfts på plats. Håltagning sker på plats
 
 
 
 

 

Varför använda KOLJERN®-tekniken i grundkonstruktioner ?

  • Fuktsäker – Ingen fuktupptagning eller vatten i grundkonstruktionen
  • Prefabricerade element – snabbt montage och ingen uttorkningstid
  • Radonsäkrad – passivt radonskydd utan varken mekaniska fläktar eller plastbaserade membran.
  • Inga angrepp av mikroorganismer eller skadedjur (t.ex myror eller råttor )
  • Beständig – bibehåller sina egenskaper under hela byggnadens livslängd.