Byggelement

 
 
 

Koljern®-moderelement
 
 

KOLJERN® byggelement är uppbyggt av ett moder element som kläs med minst 5 cm FOAMGLAS® isolering för att inte plåtlättbalkarna skall exponeras och utgöra köldbryggor.


KOLJERN® moderelement består till c:a 90 % av FOAMGLAS®-isolering (2/3 av detta är returglas, resten glasråvara) och c:a 10 % stål.


Elementet tillverkas genom att ett ramverk av plåtlättbalkar (U-balk och L-stål i dimensionerna 1,5 till 3,0 mm) sammanfogas kring en högisolerande kärna av FOAMGLAS® isolering.


Resultatet blir ett starkt och lätt byggelement med god isoler- och bärförmåga som kan användas till betongfri bottenplatta, utfackningsväggar, källarväggar, tak- och terrasselement samt kan även sammanfogas till hela byggnader.


Elementet tillverkas normalt i bredder upp till 2,4 m och kan göras som grundelement i längder upp till 12 m och som fribärande element för tak – och terrasser upp till 9 m (vid normala personlaster).

 
 
 
 

 

Varför använda KOLJERN®-byggelement ?

  • Fuktbeständiga konstruktioner
  • Hög isoler- och bärförmåga samt låg egenvikt.
  • Mycket lång livslängd med beständig isolerförmåga
  • Möjliggör förenklade takkonstruktioner och minskat behov av sekundär bärverk
  • Sparar c:a 50 % i bygghöjd på indragna takterrasser
  • Prefabricerade betongfria och radonsäkrade bottenplattor (inget behov av ballast eller vatten)
  • Ger en sund inomhusmiljö genom att förhindra problem med lukt, fukt och radon