Miljö

 
 
 

KOLJERN® systemet består till c:a 90% av FOAMGLAS® isolering , resten plåtlättbalkar av stål. KOLJERN® tekniken bygger på att kring en kärna av FOAMGLAS® isolering så sammanfogas ett ramverk av plåtlättbalkar i en pressfixtur. Alla förbindningspunkter skruvas ihop, vilket medger att elementen kan enkelt separeras så att både FOAMGLAS® isolering och plåtlättbalkar kan återanvändas.  

 

 

FOAMGLAS® isoleringen

Den slutna FOAMGLAS® isoleringen innehåller varken organiska eller oorganiska bindemedel. Råmaterialet utgörs till mer än 60% av återvunnet glas, resten glasråvara.

 

Återvunnet planglas från defekta frontfönster till bilar och vanligt fönsterglasavfall från laminatglas utgör största delen av råmaterialet.

 

Genom pågående modernisering av FOAMGLAS® produktionsanläggningar (Belgien och Tjeckien), optimerad värmeåtervinning och en ständigt allt högre andel återvunnet glas har energibehovet oavbrutet minskat.

 

FOAMGLAS® isolering har osedvanligt lång livslängd. Minst 60 år. Materialets livslängdspotential är i samma storleksordning som byggnadens.

 

FOAMGLAS® är den enda byggisoleringsprodukten som uppfyller Ekocentrums höga miljökrav och får därmed presenteras på deras utställning i Göteborg.

 

FOAMGLAS® isolering är bedömd av SundaHus miljödata och Byggvarubedömningen och har högsta betyg i bägge systemen. Vidare är FOAMGLAS® Nordic ansluten till Basta systemet och REPA.

 

FOAMGLAS® alla produktionsenheter i Europa är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO14001:2004.