Godkännande och tillverkningskontroll

 
 
 

SP (Statens Provningsanstalt i Borås) har utfört både hållfasthets- och brandtester på KOLJERN® element vid olika tillfällen. KOLJERN®-tekniken innehar ett sk ETA (Europeisk Teknisk Bedömning) vilket innebär dels spårbarhet av element samt att vår tillverkning underkastas en fristående tredje parts kontroll.

Både KOLJERN® - elementen och FOAMGLAS® isoleringen tillverkas i Belgien. Fabriken innehar följande certifikat:

  • ISO 9001:2008 Kvalitetsledningssystem
  • ISO 14001:2004 Miljöledningssystem
  • OHSAS 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö.

Plåtlättbalkar levereras av Lindab Plåtprofil AB i Förslöv som även har en fortlöpande tillverkningskontroll.