FOAMGLAS® värmeisolering är producerad av Pittsburgh Corning, en av världens ledande producenter av cellglasisolering.

Sedan juli 2017 är Pittsburg Corning en del av Owens Corning. Owens Corning utvecklar, tillverkar och marknadsför isolerings-, tak- och glasfiberkompositer. FOAMGLAS® är ett lätt, fast och hållbart isoleringsmaterial uppbyggt av miljontals helt förseglade glasceller. Cellglasisoleringen möjliggör en unik kombination av egenskaper såsom obrännbart, överlägsen tryckhållfastighet och långvarig värmeisoleringsprestanda. Den finns tillgänglig i ett brett utval av former och storlekar för att tillfredställa olika byggnadkrav och industrispecifikationer.

FOAMGLAS® isolering – En hög presterande och långvarig värmeisolering för hela byggnadens klimatskärm:

  • Vägg och markisoleringssystem för under markkonstruktioner
  • Vägg och fasadisoleringssystem
  • Invändiga isoleringssystem
  • Takisoleringssystem
  • Perimeter isolering för att undvika köldbryggor

Välj språk

FOAMGLAS® isolering – Används för en mängd olika industriella och kommersiella tillämpningar, dess helt slutna cellstruktur ger egenskaper som är perfekta för rör, tankar, fartyg och sfärer till:

  • Köld/Kryogeniska applikationer
  • Ovan och i anslutning till varma installationer
  • Under mark installationer
  • Tankbottnar
  • Passivt brandskydd och brandsläckningssystem