Ritningsdetaljer

 
 
 

Här finns våra samlade ritningsdetaljer. För dig som är projektör och önskar ritningarna i dwg-format, ber vi dig kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakta oss”.

 
 
 

 
 
 

Översiktsritning/Moderelement

 
 
 

K00

Översiktsritning – sektioner och detaljer:  PDF

 
 
 

E00 Översiktsritning – sektioner och detaljer

 
 
 
 
 

KOLJERN®-moderelement:  PDF

 
 
 

E1 KOLJERN®-moderelement

 
 
 

 
 
 

KOLJERN®-Grund

 
 
 

K03

KOLJERN®-Grundelement:  PDF

 
 
 

E03 KOLJERN®-Grundelement

 
 
 

 

 
 
 

K05

KOLJERN®-detalj

Grund – Yttervägg vertikalsnitt:  PDF

 
 
 

E05 KOLJERN®-detalj: Grund – Yttervägg vertikalsnitt

 
 
 

 
 
 

KOLJERN®-Väggar

 
 
 

K04

KOLJERN®-Väggelement:  PDF

 
 
 

K04 KOLJERN®-Väggelement

 
 
 

 

 
 
 

K06

KOLJERN®-detalj:

Väggskarv horisontalsnitt:  PDF

 
 
 
 

K06 KOLJERN®-detalj: Väggskarv horisontalsnitt

 
 
 

 

 
 
 

K07

KOLJERN®-detalj:

innerhörn – vägg – horisontalsnitt:  PDF

 
 
 
 

K07 KOLJERN®-detalj: innerhörn – vägg – horisontalsnitt

 
 
 

 

 
 
 

K08

KOLJERN®-detalj:

ytterhörn – vägg – horisontalsnitt:  PDF

 
 
 
 

K08 KOLJERN®-detalj: ytterhörn – vägg – horisontalsnitt

 
 
 

 

 
 
 

K09

KOLJERN®-detalj:

Vägg-Bjälklag – Vertikalsnitt:  PDF

 
 
 
 

K09 KOLJERN®-detalj: Vägg-Bjälklag – Vertikalsnitt

 
 
 

 

 
 
 

K13

KOLJERN®-detalj:

Vägg-fönster, vägg-dörr – Horisontallsnitt:  PDF

 
 
 
 

K13 KOLJERN®-detalj: Vägg-fönster, vägg-dörr – Horisontallsnitt

 
 
 

 

 
 
 

K14

KOLJERN®-detalj:

Vägg-fönster – vertikalsnitt:  PDF

 
 
 
 

K14 KOLJERN®-detalj: Vägg-fönster – vertikalsnitt

 
 
 

 

 
 
 

K15

KOLJERN®-detalj: Skarv utfackningsvägg –betongvägg horisontalsnitt:  PDF

 
 
 
 

K15 KOLJERN®-detalj: Skarv utfackningsvägg – betongvägg horisontalsnitt

 
 
 

 

 
 
 

K16

KOLJERN®-detalj:

Utfackningsvägg – ansl. bjälklag:  PDF

 
 
 
 

K16 KOLJERN®-detalj: Utfackningsvägg – ansl. bjälklag

 
 
 

 

 
 
 

K19

KOLJERN®-detalj:

Vägg under mark – grundelement:  PDF

 
 
 

K19 KOLJERN®-detalj: Vägg under mark mot grundelement.

 
 
 

 
 
 

KOLJERN®-Tak

 
 
 

K02

KOLJERN®-Tak/Terrasselement:  PDF

 
 
 
 

K02 KOLJERN®-Tak/Terrasselement

 
 
 

 

 
 
 

K10

KOLJERN®-detalj:

Vägg-tak – långsida – vertikalsnitt:  PDF

 
 
 
 

K10 KOLJERN®-detalj: Vägg-tak – långsida – vertikalsnitt

 
 
 

 

 
 
 

K11

KOLJERN®-detalj:

Vägg-tak – gavel – vertikalsnitt:  PDF

 
 
 
 

K11 KOLJERN®-detalj: Vägg-tak – gavel – vertikalsnitt

 
 
 

 

 
 
 

K12

KOLJERN®-detalj:

Vägg-nock – vertikalsnitt:  PDF

 
 
 
 

K12 KOLJERN®-detalj: Vägg-nock – vertikalsnitt

 
 
 

 
 
 

KOLJERN®-Terrass

 
 
 

K02

KOLJERN®-Tak/Terrasselement:  PDF

 
 
 
 

K02 KOLJERN®-Tak/Terrasselement

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

K17 b)

KOLJERN®-detalj:

Terrassbjälklag/vägg med sarg-Räcke – vertikalsnitt:  PDF

 
 
 
 

K17 b) KOLJERN®-detalj: Terrassbjälklag/vägg med sarg-Räcke – vertikalsnitt

 
 
 
 

K18

KOLJERN®-detalj:

Terrassbjälklag/vägg – vertikalsnitt:  PDF

 
 
 
 

K18 KOLJERN®-detalj: Terrassbjälklag/vägg – vertikalsnitt