Ritningsdetaljer Väggar

 
 
 

K04

KOLJERN®-Väggelement:  PDF

 
 
 

K04 KOLJERN®-Väggelement

 
 
 

 

 
 
 

K06

KOLJERN®-detalj:

Väggskarv horisontalsnitt:  PDF

 
 
 

K06 KOLJERN®-detalj: Väggskarv horisontalsnitt

 
 
 

 

 
 
 

K07

KOLJERN®-detalj:

innerhörn – vägg – horisontalsnitt:  PDF

 
 
 

K07 KOLJERN®-detalj: innerhörn – vägg – horisontalsnitt

 
 
 

 

 
 
 

K08

KOLJERN®-detalj:

ytterhörn – vägg – horisontalsnitt:  PDF

 
 
 

K08 KOLJERN®-detalj: ytterhörn – vägg – horisontalsnitt

 
 
 

 

 
 
 

K09

KOLJERN®-detalj:

Vägg-Bjälklag – Vertikalsnitt:  PDF

 
 
 

K09 KOLJERN®-detalj: Vägg-Bjälklag – Vertikalsnitt

 
 
 

 

 
 
 

K13

KOLJERN®-detalj:

Vägg-fönster, vägg-dörr – Horisontallsnitt:  PDF

 
 
 

K13 KOLJERN®-detalj: Vägg-fönster, vägg-dörr – Horisontallsnitt

 
 
 

 

 
 
 

K14

KOLJERN®-detalj:

Vägg-fönster – vertikalsnitt:  PDF

 
 
 

K14 KOLJERN®-detalj: Vägg-fönster – vertikalsnitt

 
 
 

 

 
 
 

K15

KOLJERN®-detalj: Skarv utfackningsvägg –betongvägg horisontalsnitt:  PDF

 
 
 

K15 KOLJERN®-detalj: Skarv utfackningsvägg – betongvägg horisontalsnitt

 
 
 

 

 
 
 

K16

KOLJERN®-detalj:

Utfackningsvägg – ansl. bjälklag:  PDF

 
 
 

K16 KOLJERN®-detalj: Utfackningsvägg – ansl. bjälklag

 
 
 

K19

KOLJERN®-detalj:

Vägg under mark – grundelement:  PDF

 
 
 

K19 KOLJERN®-detalj: Vägg under mark mot grundelement.