Referensbilder Väggar

 
 
 

KOLJERN®-tekniken har används till väggar i ett flertal villor. Den typiska konstruktionen är ett 20 cm KOLJERN®-moderelement som sedan kläs med 2 x 5 cm FOAMGLAS® FLOOR BOARD  på bägge sidor om moderelementet. Insidan av moderelementet kläs med vindtäthetsväv för att skapa en tät konstruktion. Några projekt att nämna är:

 

 Projekt  Ort  Konstruktion  Byggår
 Villa Mård  Njurunda  30 cm vägg med träpanel  2007
 Villa Jilke  Ramsberg  30 cm källarvägg mot mark  2014
 Villa Svärling  Uppsala  50 cm vägg med putsbärare  2014
 
 
 
 
 

Koljern®-väggelement – schematisk uppbyggnad.

 

KOLJERN®-väggelement – schematisk uppbyggnad.

 
 
 
 
 

Resta väggar på plats , Villa Jilke, Dalarna

Resta väggar på plats, Villa Jilke, Dalarna (byggnad helt under mark)

 
 
 
 

Vägg med putsbärarskiva, Villa Svärling, Uppsala

Vägg med putsbärarskiva, Villa Svärling, Uppsala

 
 
 
 
 

Vägg med färdig träpanelsfasad, Villa Mård, Njurunda

Vägg med färdig träpanelsfasad, Villa Mård, Njurunda

 
 
 
 

Korslagda regelverk på insida vägg som utgör underlag för invändig väggbeklädnad samt installationsutrymme.

Korslagda regelverk på insida vägg som utgör underlag för invändig väggbeklädnad samt installationsutrymme.